CopyCursor

CopyCursor функція копіювання курсор.

(HCURSOR CopyCursor HCURSOR  pcur / / ручка курсор для копіювання);
 

Параметри

pcur
Обробляти курсор для копіювання.

Повернення значень

Якщо функція завершено успішно, значення, що повертається є маркер, щоб повторювані курсор.

Якщо функцію не вдається, значення, що повертається, є NULL. Щоб отримати докладні відомості про помилку, зателефонуйте GetLastError.

Зауваження

Функція CopyCursor дозволяє програми або бібліотеки динамічного компонування (DLL) отримати ручку, щоб курсор форму, що належить іншому модуля. Тоді якщо звільняється інші модулі, програма має ще в змозі використати форму курсору.

Перед закриттям, програма повинна викликати функцію DestroyCursor , в будь-якій системі вільного ресурси, пов'язані з курсором.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: вимагає 3.1 або пізнішої версії.
Windows:Вимагає Windows 95 або пізнішої версії.
Windows CE:Не підтримується.
Заголовка:Оголошена в winuser.h.
Імпортувати бібліотеки:Використання user32.lib.

Дивіться також

Огляд курсори, функцій роботи з курсором, CopyIcon, DestroyCursor, GetCursor, SetCursor, ShowCursor