GetClipCursor

Функція GetClipCursor повертає екранних координатах прямокутну область, до якої тільки курсор.

(BOOL GetClipCursor LPRECT  lpRect / / адреса структури для прямокутник);
 

Параметри

lpRect
Вказівник на RECT структура, яка отримує екранних координатах тісними прямокутника. Структура отримує розміри екрана, якщо курсор не тільки прямокутник.

Повернення значень

Якщо функція завершено успішно, значення, що повертається, є ненульовим.

Якщо функцію не вдається, значення дорівнює нулю. Щоб отримати докладні відомості про помилку, зателефонуйте GetLastError.

Зауваження

Курсор — це спільний ресурс. Якщо застосунок обмежує курсор із функцією ClipCursor , вона повинна випустити пізніше курсор за допомогою ClipCursor до відмови від контролю до іншої програми.

Виклику процесу має WINSTA_READATTRIBUTES доступ до станції вікно.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: вимагає 3.1 або пізнішої версії.
Windows:Вимагає Windows 95 або пізнішої версії.
Windows CE:Не підтримується.
Заголовка:Оголошена в winuser.h.
Імпортувати бібліотеки:Використання user32.lib.

Дивіться також

Огляд курсори, курсор функції, ClipCursor, GetCursorPos, RECT

Index