Вибір кольору

У цьому розділі описано приклад коду, який відображає діалогове вікно параметрів кольору , так що користувач може вибрати колір. Приклади коду першу ініціалізує CHOOSECOLOR структуру а потім викликає функцію ChooseColor , щоб відобразити діалогове вікно. Якщо функція повертає TRUE, про те, що користувач вибраний колір, зразки коду виділеного колір використовується для створення нових тверді пензля.

У цьому прикладі використовується CHOOSECOLOR структура наступним чином ініціалізувати діалогове вікно:

Копія CHOOSECOLOR;         / / Загальні діалоговому вікні структури статичні COLORREF acrCustClr [16]; / / масив власні кольори HWND hwnd;           / / Власник вікно
HBRUSH hbrush;         / / ручка щітки
статичний типу DWORD rgbCurrent;    / / Початок колір виділення

/ / Ініціалізація CHOOSECOLOR ZeroMemory (amp; куб. см, sizeof(CHOOSECOLOR));
CC.lStructSize = sizeof(CHOOSECOLOR);
CC.hwndOwner = hwnd;
CC.lpCustColors = acrCustClr (LPDWORD);
CC.rgbResult = rgbCurrent;
CC.Прапори = CC_FULLOPEN | CC_RGBINIT;
 
Якщо (ChooseColor(&cc) = = TRUE) {
  hbrush = CreateSolidBrush(cc.rgbResult);
  rgbCurrent = cc.rgbResult; 
} 

Index