Спільні діалоговому вікні структури

Таких структури використовуються з загальних діалогових вікон.

CHOOSECOLOR
CHOOSEFONT
DEVNAMES
FINDREPLACE
OPENFILENAME
OFNOTIFY
PAGESETUPDLG
PRINTDLG
PRINTDLGEX
PRINTPAGERANGE