BN_UNPUSHED

BN_UNPUSHED повідомлення про надсилання натиснути кнопки має значення unpushed. Кнопки вікна батьківського отримує повідомлення сповіщень через WM_COMMAND повідомлення.

BN_PUSHED 

 

BN_UNPUSHED так само, як повідомлення про BN_UNHILITE.

Приміткаnbsp; Це сповіщення про повідомлення забезпечує сумісність програм, написаних для 16-розрядних версіях Windows версії 3.0. Win32-застосунків слід використовувати стиль кнопки BS_OW&NERDRAW і DRAWITEMSTRUCT структуру для виконання цього завдання.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: вимагає 3.51 або пізнішої версії.
Windows:Вимагає Windows 95 або пізнішої версії.
Windows CE:Потрібна Версія 1.0 або пізнішу версію.
Заголовка:Оголошена в winuser.h.

Дивіться також

Огляд кнопки, кнопки повідомлень, BN_PUSHED, DRAWITEMSTRUCT, WM_COMMAND, WM_DRAWITEM