BN_HILITE

Повідомлення про BN_HILITE надсилається, коли користувач вибирає кнопки. Кнопки вікна батьківського отримує повідомлення сповіщень через WM_COMMAND повідомлення.

BN_HILITE 

 

BN_HILITE так само, як повідомлення про BN_PUSHED.

Приміткаnbsp; Це сповіщення про повідомлення забезпечує сумісність програм, написаних для 16-розрядних версіях Windows версії 3.0. Win32-застосунків слід використовувати стиль кнопки BS_OW&NERDRAW і DRAWITEMSTRUCT структуру для виконання цього завдання.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: вимагає 3.1 або пізнішої версії.
Windows:Вимагає Windows 95 або пізнішої версії.
Windows CE:Потрібна Версія 1.0 або пізнішу версію.
Заголовка:Оголошена в winuser.h.

Дивіться також

Огляд кнопки, кнопки повідомлень, BN_PUSHED, BN_UNHILITE, DRAWITEMSTRUCT, WM_COMMAND, WM_DRAWITEM

Index