BN_DOUBLECLICKED

Повідомлення про BN_DOUBLECLICKED надсилається, коли користувач double-clicks, BS_OWNERDRAW або BS_RADIOBUTTON стиль кнопки. Кнопки вікна батьківського отримує повідомлення сповіщень через WM_COMMAND повідомлення.

BN_DOUBLECLICKED

 

BN_DOUBLECLICKED так само, як повідомлення про BN_DBLCLK.

Приміткаnbsp; Це сповіщення про повідомлення забезпечує сумісність програм, написаних для 16-розрядних версіях Windows версії 3.0. Win32-застосунків слід використовувати стиль кнопки BS_OW&NERDRAW і DRAWITEMSTRUCT структуру для виконання цього завдання.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: вимагає 3.1 або пізнішої версії.
Windows:Вимагає Windows 95 або пізнішої версії.
Windows CE:Потрібна Версія 1.0 або пізнішу версію.
Заголовка:Оголошена в winuser.h.

Дивіться також

Огляд кнопки, кнопки повідомлень, BN_DBLCLK, DRAWITEMSTRUCT, WM_COMMAND, WM_DRAWITEM

Index