Створення кнопку, за межами діалогового вікна

Наступний приклад показує як використовувати функцію CreateWindow створити кнопку push замовчуванням.

 hwndButton = CreateWindow ("КНОПКА" / / попередньо визначений класу "ОК", / / кнопки текст WS_VISIBLE | WS_CHILD | BS_DEFPUSHBUTTON, / / стилі / / розмір і розташування значень надаються явно, тому що / / CW_USEDEFAULT постійної дає нульові значення для кнопки. 
    10, / / починаючи x позиції 10, / / починаючи y позиції 100, / / кнопку ширина 100, / / кнопка висота hwnd, / / батько вікно NULL, / / меню не (HINSTANCE) GetWindowLong (hwnd, GWL_HINSTANCE), NULL);      / / вказівник не потрібні 

 

Index