Bir pencere özelliği alma

Pencere kolları pencere özelliği verilerine oluşturabilir ve veri herhangi bir amaç için kullanmak. Aşağıdaki örnek takar kolları PROP_ICON, prop_cursor ve prop_buffer tarafından tanımlanan penceresi özelliklerini elde etmek için kullanır. Örnek, sonra yeni alınan bellek arabelleği, işaretçi ve simge içeriğini pencerenin istemci alanında görüntüler.

# define pathlength 256 hwnd hwndSubclass;     / / kolu bir subclassed pencere kolu hIconProp, hCursProp; 
hglobal hMemProp; 
char * lpDosyaAdı; 
tchar tchBuffer [pathlength]; 
int nSize; 
hdc hdc; 
 
/ / Pencere özelliklerini al, sonra verileri kullanın. 
 
hIconProp = (HICON) takar (hwndSubclass, "PROP_ICON"); 
TextOut (hdc, 10, 40, "PROP_ICON", 9); 
DrawIcon (hdc, 90, 40, hIconProp); 
 
hCursProp = (hcursor) takar (hwndSubclass, "prop_cursor"); 
TextOut (hdc, 10, 85, "prop_cursor", 9); 
DrawIcon (hdc, 110, 85, hCursProp); 
 
hMemProp = (hglobal) takar (hwndSubclass, "prop_buffer"); 
lpDosyaAdı = GlobalLock(hMemProp); 
nSize = sprintf (tchBuffer, "dosya yolu: % s", lpDosyaAdı); 
TextOut (hdc, 10, 10, tchBuffer, nSize) 

 

Index