Pencere işlemleri hakkında

Her pencere, belirli pencere sınıfı üyesidir. Pencere sınıfı bir pencere iletilerini işlemek için kullandığı varsayılan pencere yordamı belirler. Aynı sınıfa ait tüm pencereleri aynı varsayılan pencere yordamı kullanın. Örneğin, sistem combo box sınıfının (combobox); bir pencere yordamı tanımlar tüm açılan kutular sonra bu pencere yordamı kullanın.

Bir uygulama genelde en az bir yeni pencere sınıfı ve onun ilişkili pencere işlemleri kaydeder. Bir sınıfa kaydolduktan sonra o sınıfın tümü aynı pencere yordamı kullanan birçok windows uygulaması oluşturabilirsiniz. Yani birkaç kaynaktan aynı anda aynı kod parçası diyebiliriz çünkü pencere yordamı paylaşılan kaynakları değiştirirken dikkatli olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz: Pencere sınıfları.

Pencere işlemleri (iletişim kutusu yordamları denir) iletişim kutuları için benzer bir yapıya sahiptir ve normal pencere işlemleri işlev. Tüm noktaları, bu bölümdeki pencere işlemleri de atıfta iletişim kutusu işlemleri için geçerlidir. Daha fazla bilgi için bkz: İletişim kutuları.

Index