EnumWindowsProc

EnumWindowsProc işlevi EnumWindows ile kullanılan bir uygulama tanımlı geriçağırım işlevi olan veya EnumDesktopWindows işlevi. Üst düzey pencere işleme alır. wndenumproc türü bir işaretçi bu geriçağırım işlevi tanımlar. EnumWindowsProc uygulama tanımlı işlev adı için bir yertutucu.

bool geri EnumWindowsProc) hwnd  hwnd, / / kolu üst pencereyelparamlParam / / uygulama tanımlı değer);
 

Parametreleri

hwnd
Üst düzey pencere kolu.
lParam
EnumWindows ya da EnumDesktopWindows ' de verilen uygulama-tanımlı değer belirtir.

Dönüş değerleri

Numaralandırma devam etmek için geriçağırım işlevi true döndürmesi gerekir; numaralandırma durdurmak için onu false döndürmesi gerekir.

Açıklamalar

Bir uygulama için EnumWindows veya EnumDesktopWindows adresine ileterek bu geriçağırım işlevi kaydetmeniz gerekir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:Kullanıcı tanımlı.

Ayrıca bkz:

Windows genel bakış, pencere işlevleri, EnumWindows, EnumDesktopWindows

Index