Sahipli Windows

Çakışan veya açılır pencere tarafından başka bir örtüşen veya açılır pencere ait olabilir. Sahibi bir pencere üzerinde çeşitli kısıtlamalar koyar.

Yalnızca bir örtüşen veya açılır pencere sahibi penceresi olabilir; alt pencere sahibi pencere olamaz. Uygulama ws_overlapped ya da ws_popup stili ile bir pencere oluşturduğunda, sahibinin pencere tanıtıcısı CreateWindowEx hwndParent parametre olarak belirterek sahipli bir pencere oluşturur. HwndParent parametresi, bir örtüşen veya açılır pencere tanımlamanız gerekir. HwndParent alt pencere tanımlarsa, sistem alt penceresinin üst düzey üst pencereyi sahiplik atar. Sahipli bir pencere oluşturduktan sonra bir uygulama başka bir pencereye penceresinde sahipliğini aktaramıyorsunuz.

İletişim kutuları ve ileti kutularını windows varsayılan olarak aittir. Bir işlevi çağıran bir iletişim kutusu veya ileti kutusu oluşturduğunda, uygulama sahibi pencere belirtir.

Bir uygulama, bir pencerenin sahibi için tanıtıcı alınamıyor, gw_owner bayrak GetWindow işlevini kullanabilirsiniz.

Index