WM_MOVE

Bir pencere taşındıktan sonra wm_move ileti gönderilir.

Wm_move xPos = (int)(short) LOWORD(lParam);    / / yatay pozisyon yPos = (int)(short) HIWORD(lParam);    / / dikey konumu 

 

Parametreleri

xPos
LParamalt sıra kelimenin değeri. İstemci alanı pencerenin sol üst köşesindeki x-koordinatı belirtir.
yPos
LParamyüksek sıralı word değeri. İstemci alanı pencerenin sol üst köşesinde y-koordinatı belirtir.

Dönüş değerleri

Bu ileti uygulama süreçleri, sıfır döndürmelidir.

Açıklamalar

XPos ve yPos parametreleri örtüşen ve açılır pencereleri ekran koordinatları ve alt pencereler Ana istemci koordinatları verilen.

Bir uygulama MAKEPOINTS makro lParam parametresinin bir Puan yapıya dönüştürmek için kullanabilirsiniz.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Windows genel bakış, pencere iletilerini MAKEPOINTS, noktaları

Index