IsWindow

IsWindow işlevi, belirtilen pencere tanıtıcısı varolan penceresini tanımlar olup olmadığını belirler.

bool IsWindow ()  hwnd  hWnd / / idare pencereye);
 

Parametreleri

hWnd
Test etmek için pencere kolu.

Dönüş değerleri

Varolan bir pencere pencere tanıtıcısı tanımlar, dönüş değeri sıfır.

Pencere tanıtıcısı varolan penceresini tanımlamıyorsa, dönüş değeri sıfırdır.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

Windows genel bakış, pencere işlevleri, IsWindowEnabled, IsWindowVisible

Index