GetParent

GetParent işlevi belirtilen alt pencerenin üst pencere tanıtıcı alır.

hwnd GetParent) hwnd  hWnd / / işlemek için alt pencere);
 

Parametreleri

hWnd
Alınacak olan üst pencere kolu olan pencere kolu.

Dönüş değerleri

İşlev başarılı olursa, dönüş değeri üst pencere tanıtıcı olduğunu. Pencerenin ana penceresi yok varsa, dönüş değeri null olur. Genişletilmiş hata bilgilerini için GetLastError.

Açıklamalar

Windows ce: Windows ce sürüm 1.0 iletişim kutularını haricinde sahipli windows desteklemez.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

Windows genel bakış, pencere işlevleri, SetParent

Index