GetTopWindow

GetTopWindow işlevi belirtilen üst pencere ile ilişkili alt pencereler z sırası inceler ve z sırası üstündeki alt pencere tanıtıcı alır.

 hwnd GetTopWindow) hwnd  hWnd / / kolu üst pencereye);
 

Parametreleri

hWnd
İncelenmesi için olan alt pencereleri olan üst pencere tanıtıcısı. Bu parametre null ise, işlev için pencerenin üst kısmındaki z sırası bir tanıtıcısı döndürür.

Dönüş değerleri

İşlev başarılı olursa, dönüş değeri z sırası üstündeki alt pencere tanıtıcı olduğunu. Belirtilen pencerenin alt pencere varsa, dönüş değeri null olur. Genişletilmiş hata bilgilerini için GetLastError işlevini.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

Windows genel bakış, pencere işlevleri, GetNextWindow, GetWindow