EndDeferWindowPos

EndDeferWindowPos işlevi aynı anda konumu ve bir veya daha fazla pencere boyutu tek bir ekran yenileme döngüsünde güncelleştirmeleri.

bool EndDeferWindowPos ()  hdwp  hWinPosInfo / / işlemek için iç yapısı);
 

Parametreleri

hWinPosInfo
Çoklu-pencere-bir veya daha fazla pencere boyutu ve konumu bilgilerini içeren konumu yapısı için tanıtıcı. Bu iç yapısı veya DeferWindowPos işlevi en son çağrısı BeginDeferWindowPos işlevi tarafından döndürülen.

Dönüş değerleri

İşlev başarılı olursa, dönüş değeri sıfır.

İşlev başarısız olursa, dönüş değeri sıfırdır. Genişletilmiş hata bilgilerini için GetLastError.

Açıklamalar

EndDeferWindowPos işlevi, iç yapısı içinde tanımlanan her pencereye WM_WINDOWPOSCHANGING ve WM_WINDOWPOSCHANGED iletileri gönderir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

Windows genel bakış, pencere işlevleri, BeginDeferWindowPos, DeferWindowPos, WM_WINDOWPOSCHANGED, WM_WINDOWPOSCHANGING

Index