IsChild

Bir pencere bir alt pencere ya da belirtilen ana pencerenin alt pencere olup IsChild fonksiyon testleri. Bu üst pencere ana windows zincirindeki bir alt pencereyi belirtilen üst pencere doğrudan soyundan ise; Ana windows zinciri orijinal örtüşen veya açılır pencere alt pencereyi açar.

bool IsChild ()  hwnd  hWndParent, / / kolu üst pencereyehwndhWnd / / idare penceresine sınamak için);
 

Parametreleri

hWndParent
Ana pencere kolu.
hWnd
Test edilmesi için pencere kolu.

Dönüş değerleri

Pencerenin alt veya belirtilen ana pencerenin alt pencere dönüş değeri sıfır ise,.

Bir çocuk ya da belirtilen ana pencerenin alt pencere pencere ise, dönüş değeri sıfırdır.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

Windows genel bakış, pencere işlevleri, IsWindow, SetParent

Index