WM_WININICHANGE

WM_WININICHANGE, eski bir mesajdır. Sistem önceki sürümleriyle uyumluluk için eklenmiştir. Yeni uygulamalar WM_SETTINGCHANGE mesajı kullanmalısınız.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Windows genel bakış, pencere iletilerini

Index