GetDesktopWindow

GetDesktopWindow işlevi, masaüstü pencere için bir tanıtıcı döndürür. Masaüstü pencere ekranın tamamını kapsar. Masaüstü penceresinin üstünde olan tüm simgeleri ve diğer windows boyanmış alandır.

Hwnd GetDesktopWindow(VOID) 

Parametreleri

Bu işlev parametre vardır.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri için masaüstü pencere tanıtıcı olduğunu.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

Windows genel bakış, pencere işlevleri, GetWindow

Index