EnumChildProc

EnumChildProc , EnumChildWindows fonksiyonu ile kullanılan bir uygulama tanımlı geriçağırım işlevi işlevdir. Alt pencere kolları alır. wndenumproc türü bir işaretçi bu geriçağırım işlevi tanımlar. EnumChildProc uygulama tanımlı işlev adı için bir yertutucu.

bool geri EnumChildProc) hwnd  hwnd, / / işlemek için alt pencerelparamlParam / / uygulama tanımlı değer);
 

Parametreleri

hwnd
EnumChildWindows içinde belirtilen ana pencerenin alt pencere kolu.
lParam
EnumChildWindows ' de verilen uygulama-tanımlı değer belirtir.

Dönüş değerleri

Numaralandırma devam etmek için geriçağırım işlevi true döndürmesi gerekir; numaralandırma durdurmak için onu false döndürmesi gerekir.

Açıklamalar

Geriçağırım işlevi-ebilmek taşımak istediğiniz her görevi.

Bir uygulama için EnumChildWindows adresine ileterek bu geriçağırım işlevi kaydetmeniz gerekir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:Kullanıcı tanımlı.

Ayrıca bkz:

Windows genel bakış, pencere işlevleri, EnumChildWindows

Index