WM_NCACTIVATE

Onun nonclient alan etkin veya etkin olmayan göstermek için değiştirilmesi gerektiğinde WM_NCACTIVATE ileti pencere gönderilir.

WM_NCACTIVATE fActive (bool) wParam; =   / / Yeni Devlet başlık çubuğunu veya simge 

 

Parametreleri

fActive
WParamdeğeri. Ne zaman bir başlık çubuğunu veya simge durumunu etkin veya etkin olmayan göstermek için değiştirilmesi gereken belirtir. Etkin başlık çubuğu veya simge çekilecek, ise fActive parametresi ise true. YANLIŞ ise etkin olmayan başlık çubuğu veya simge.

Dönüş değerleri

Ne zaman fActive parametre false ise, bir uygulama sistem varsayılan işleme devam etmelisiniz veya başlık çubuğu simgesini devre dışı bırakılan engellemek için false döndürmelidir belirtmek için true dönmesi gerekir. Ne zaman fActive doğrudur, dönüş değeri yoksayılır.

Varsayılan işlem

Başlık çubuğunu veya simge DefWindowProc işlevi çizer, aktif başlık renkleri ne zaman fActive parametresi true ve onun etkin renkler ne zaman fActive yanlış.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Windows genel bakış, pencere iletilerinin, DefWindowProc

Index