WM_ACTIVATEAPP

Ne zaman bir pencere etkin pencere daha farklı bir uygulamaya ait yaklaşık etkinleştirilmesi WM_ACTIVATEAPP ileti gönderilir. İletiyi kimin penceresi etkinleştirildiğinde uygulama olan pencere devre dışı uygulama gönderilir.

 WM_ACTIVATEAPP fActive (bool) wParam; =        / / Aktivasyon bayrak dwThreadID (dword) lParam =: / / iş parçacığı tanımlayıcısı 

 

Parametreleri

fActive
WParamdeğeri. Pencere varlık olup olmadığını belirtir etkinleştirilmiş veya devre dışı bırakılabilir. Bu parametre true ise, pencerede etkinleştirilir; false ise pencere devre dışı bırakılır.
dwThreadID
LParamdeğeri. Bir iş parçacığı tanımlayıcısını belirtir. Eğer fActive parametresi true, dwThreadID devre dışı bırakılan pencere sahibi iş parçacığı tanıtıcısı. Eğer fActive yanlış, dwThreadID ise aktif pencerenin sahibi iş parçacığı tanımlayıcısı.

Dönüş değerleri

Bu ileti uygulama süreçleri, sıfır döndürmelidir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Windows genel bakış, pencere iletilerinin, WM_ACTIVATE

Index