WM_CHILDACTIVATE

Pencerenin başlık çubuğunu veya pencere, taşınan veya ölçekli etkinleştirildiğinde kullanıcı tıklattığında WM_CHILDACTIVATE ileti birden çok belge arabirim (MDI) alt pencere için gönderilir.

WM_CHILDACTIVATE 

 

Parametreleri

Bu iletinin herhangi bir parametre vardır.

Dönüş değerleri

Bu ileti uygulama süreçleri, sıfır döndürmelidir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Windows genel bakış, pencere iletilerinin, MoveWindow, SetWindowPos

Index