AnyPopup

AnyPopup işlevi, sahipli, görünür, üst düzey açılır ya da çakışan penceresi ekranda var olup olmadığını gösterir. İşlev özelliği, görüntü ekranın tamamını değil, sadece çağıran uygulamanın istemci alanı arama yapar.

AnyPopup bir eski ve eski 16-bit Windows sürümleri ile uyumluluk için korunur. Bu genellikle yararlı değil.

Bool AnyPopup(VOID) 

Parametreleri

Bu işlev parametre vardır.

Dönüş değerleri

Bir pop-up penceresi varsa, açılır pencereyi diğer windows tarafından tamamen kaplıdır bile dönüş değeri sıfır,.

Açılır pencere yoksa, dönüş değeri sıfırdır.

Açıklamalar

Bu işlev sahipsiz açılır pencereler algılamaz veya WS_VISIBLE olmayan windows bit kümesi stili.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

Windows genel bakış, pencere işlevleri, GetLastActivePopup, ShowOwnedPopups

Index