GetWindowRect

GetWindowRect işlevi, belirtilen pencerenin sınırlayıcı dikdörtgenin boyutları alır. Ekranın sol üst köşesine göre olan ekran koordinatları boyutları verilmiştir.

bool GetWindowRect ()  hwnd  hWnd, / / idare pencereyelprectlpRect / / adres yapısının penceresinin koordinatları);
 

Parametreleri

hWnd
Pencere kolu.
lpRect
İşaretçi bir , pencerenin sol üst ve sağ alt köşelerinde ekran koordinatları aldığı rect yapısı.

Dönüş değerleri

İşlev başarılı olursa, dönüş değeri sıfır.

İşlev başarısız olursa, dönüş değeri sıfırdır. Genişletilmiş hata bilgilerini için GetLastError.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

Windows genel bakış, pencere işlevleri, GetClientRect, rect

Index