WM_SETICON

Bir uygulama bir pencere ile yeni bir büyük ya da küçük simge ilişkilendirmek WM_SETICON iletisi gönderir. Sistem büyük simge alt + SEKME iletişim ve pencere başlık içinde küçük bir simge görüntüler.

WM_SETICON wParam (wparam) fType; =          / / simge türü
lParam (lparam) (HICON) hicon; =  / / idare simgesi 

Parametreleri

fType
WParamdeğeri. Simge kümesi türünü belirtir. Bu parametre aşağıdaki değerlerden biri olabilir:
Değer Anlamı
ICON_BIG Büyük pencere simgesini ayarla.
ICON_SMALL Pencerenin küçük simgesini ayarla.
hİcon
LParamdeğeri. Yeni büyük ya da küçük simge işleci. Bu parametre null ise, fType tarafından belirtilen simgesi kaldırılır.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri önceki büyük ya da küçük simge değeri bağlı tanıtıcı olduğunu fType. Pencere simge fType tarafından belirtilen türde daha önce olsaydı null olur.

Varsayılan işlem

DefWindowProc tanıtıcı değerine bağlı olarak pencere ile ilişkili önceki büyük ya da küçük simge işlevi fType.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 4.0 veya daha yenisini gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Windows genel bakış, pencere iletilerinin, DefWindowProc, WM_GETICON

Index