Masaüstü penceresi

Sistemi başlattığınızda, otomatik olarak masaüstü penceresi oluşturur. Masaüstü pencere ekranın arka plan üzerine boyar ve tüm uygulamalar tarafından görüntülenen tüm windows için temel olarak hizmet veren bir sistem tanımlı penceredir.

Masaüstü pencere ekranın arka planına boyamak için bit eşlem kullanır. Bitmap tarafından oluşturulan desen, Masaüstü duvar kağıdıolarak adlandırılır. Varsayılan olarak, gelen bit eşlemi masaüstü pencere kullanır bir.Masaüstü duvar kağıdı olarak kayıt defterinde belirtilen bmp dosya.

GetDesktopWindow işlevi, masaüstü pencere tanıtıcı döner.

Bir Denetim Masası uygulaması gibi bir sistem yapılandırma uygulamasını kullanarak masaüstü duvar kağıdı değiştirir SystemParametersInfo wAction parametresi ile booleanfunction SPI_SETDESKWALLPAPER ve bit eşlem dosya adını belirtme lpvParam parametre. SystemParametersInfo sonra bitmap belirtilen dosyadan yükler, bitmap ekran arka plan boya kullanır ve yeni bir dosya adı kayıt defterinde girer.

Index