WM_QUERYOPEN

Kullanıcı pencereyi önceki boyutuna ve pozisyon için geri yüklenmesini istediğinde simge durumuna wm_queryopen mesaj gönderilir.

 WM_QUERYOPEN 

 

Parametreleri

Bu iletinin herhangi bir parametre vardır.

Dönüş değerleri

Simge açılabilir, bu iletiyi işleyen uygulama true dönmesi gerekir; Aksi takdirde, simge açılmasını engellemek için FALSE değerini döndürmelidir.

Varsayılan işlem

DefWindowProc işlevi doğru verir.

Açıklamalar

Bu iletiyi işlerken uygulamanın bir etkinleştirme veya odağı değiştirmek (örneğin, bir iletişim kutusu oluşturma) neden olacak herhangi bir eylem gerçekleştirmeniz gerekir değil.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Windows genel bakış, pencere iletilerinin, DefWindowProc

Index