WM_GETMINMAXINFO

Pencerenin konumunu ve boyutunu değişmek üzere olduğunda bir pencereye WM_GETMINMAXINFO iletisi gönderilir. Bir uygulama bu iletiyi pencere ekranı varsayılan boyutunu ve konumunu veya varsayılan minimum veya maksimum izleme boyutu geçersiz kılmak için kullanabilirsiniz.

WM_GETMINMAXINFO lpmmi (LPMINMAXINFO) lParam; = / / Adres yapısı 

 

Parametreleri

lpmmi
LParamdeğeri. Ekranı varsayılan konumu ve boyutları ve varsayılan minimum ve maksimum boyut izleme içeren bir MINMAXINFO yapısı için işaretçi. Uygulama bu yapı üyeleri ayarlayarak varsayılanlar kılabilirsiniz.

Dönüş değerleri

Bu ileti uygulama süreçleri, sıfır döndürmelidir.

Açıklamalar

En fazla boyutu izleme pencereyi boyutlandırmak için kenarlıkları kullanarak üretilebilecek en büyük pencere boyutudur. Boyutunu izleme üyeliktir pencereyi boyutlandırmak için kenarlıkları kullanarak üretilebilecek en küçük pencere boyutu.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Windows genel bakış, pencere iletilerinin, MoveWindow, SetWindowPos, MINMAXINFO

Index