IsWindowVisible

IsWindowVisible işlevi belirtilen pencereyi görünürlük durumunu alır.

bool IsWindowVisible ()  hwnd  hWnd / / idare pencereye);
 

Parametreleri

hWnd
Test etmek için pencere kolu.

Dönüş değerleri

Belirtilen ve kendi ana penceresinde WS_VISIBLE stil varsa, dönüş değeri sıfır.

Belirtilen ve kendi ana penceresinde, WS_VISIBLE stili yoksa, dönüş değeri sıfırdır. Dönüş değeri pencerenin WS_VISIBLE stil olup olmadığını belirtir, pencere tamamen diğer windows tarafından kapatmamasını bile o sıfırdan farklı olabilir.

Açıklamalar

Bir pencere görünürlük durumunu WS_VISIBLE stil bit belirtilir. WS_VISIBLE ayarlandığında, pencere görüntülenir ve pencere WS_VISIBLE stilde sürece izleyen çizime görüntülenir.

Pencereyi diğer windows tarafından kapatmamasını veya onun üst pencere tarafından kesilmiş bir pencereye WS_VISIBLE stili ile herhangi bir çizim görüntülenmez.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

Windows genel bakış, pencere işlevleri, ShowWindow

Index