WindowFromPoint

WindowFromPoint işlevi belirtilen noktası içeren pencere tanıtıcı alır.

hwnd WindowFromPoint) Gelin  işaret / / yapı noktası);
 

Parametreleri

Noktası
Belirtir bir gelin yapı, kontrol noktasını tanımlar.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri noktasını içeren pencereye bir kolu olduğunu. Hiçbir penceresi belirli noktada varsa, dönüş değeri null olur. Nokta statik metin denetimi dönüş değeri için statik metin Denetimi'nin altında pencerenin tanıtıcı ise,.

Açıklamalar

Bile noktası penceresi içinde WindowFromPoint işlevi gizli veya devre dışı bırakılmış bir pencere tutamacı almak değil. Bir uygulama için Kısıtlamasız arama ChildWindowFromPoint işlevini kullanmalısınız.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

Windows genel bakış, pencere işlevleri, ChildWindowFromPoint, nokta, WindowFromDC

Index