WM_ENABLE

Bir uygulama bir pencere etkin durumu değiştiğinde wm_enable ileti gönderilir. Bu pencere, etkin durumu değişiyor gönderilir. Bu ileti, önce EnableWindow işlevini verir, ancak etkin durumunu (WS_DISABLED stil gem) pencere değiştikten sonra gönderilir.

Wm_enable fEnabled (bool) wParam; =   / / bayrağı etkin/devre dışı 

 

Parametreleri

fEnabled
WParamdeğeri. Pencere etkin veya devre dışı olup olmadığını belirtir. Pencere devre dışı bırakılmış Bu parametre penceresi etkinse true veya false ise.

Dönüş değerleri

Bu ileti uygulama süreçleri, sıfır döndürmelidir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Windows genel bakış, pencere iletilerinin, EnableWindow

Index