GetLastActivePopup

Hangi açılır ve GetLastActivePopup fonksiyonu belirler sahibi tarafından belirtilen pencere pencere en son aktif.

hwnd GetLastActivePopup) hwnd  hWnd / / ele sahip pencereye);
 

Parametreleri

hWnd
Sahibi pencere kolu.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri, en son aktif açılır pencereyi tanımlar. Dönüş değeri aşağıdaki koşullardan biri sağlanırsa hWnd parametresi ile aynı olduğunu:

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

Windows genel bakış, pencere işlevleri, AnyPopup, ShowOwnedPopups

Index