GetClientRect

GetClientRect işlevi bir pencerenin istemci alanının koordinatlarını alır. İstemci koordinatları istemci alanının sol üst ve sağ alt köşelerinde belirtin. Çünkü istemci koordinatları pencerenin istemci alanının sol üst köşesine göre sol üst köşesinin koordinatları (0,0) vardır.

bool GetClientRect ()  hwnd  hWnd, / / idare pencereyelprectlpRect / / yapısı için istemci adresi koordinatları);
 

Parametreleri

hWnd
Alınacak olan istemci koordinatları olan pencere kolu.
lpRect
İşaretçi bir istemci koordinatları aldığı rect yapısı. Sol ve üst sıfır üyeleridir. Genişlik ve yükseklik penceresinin sağ ve alt üyeleri içeren.

Dönüş değerleri

İşlev başarılı olursa, dönüş değeri sıfır.

İşlev başarısız olursa, dönüş değeri sıfırdır. Genişletilmiş hata bilgilerini için GetLastError.

Açıklamalar

Windows ce: Komut çubukları istemci alanında bulunan.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

Windows genel bakış, pencere işlevleri, GetWindowRect, rect

Index