MINMAXINFO

Ekranı kaplayan bir pencere boyutunu ve konumunu ve minimum ve maksimum izleme boyutu hakkında bilgi MINMAXINFO yapısını içerir.

typedef struct tagMINMAXINFO {/ / MMI noktası ptReserved; 
    NOKTASI ptMaxSize; 
    NOKTASI ptMaxPosition; 
    NOKTASI ptMinTrackSize; 
    NOKTASI ptMaxTrackSize; 
} MINMAXINFO 

 

Üyeler

ptReserved
«««Aittir; kullanmayın.
ptMaxSize
Ekranı kaplayan genişliği (gelin.x) ve ekranı kaplamış (gelin.y) penceresinin yüksekliğini belirtir.
ptMaxPosition
Ekranı kaplayan bir pencereyi (gelin.x) sol tarafında konumunu ve kaplamış (gelin.y) üst konumunu belirtir.
ptMinTrackSize
En az Genişlik (gelin.x) izleme ve izleme penceresinin yüksekliğini (gelin.y) minimum belirtir.
ptMaxTrackSize
En fazla Genişlik (gelin.x) izleme ve izleme penceresinin yüksekliğini (gelin.y) maksimum belirtir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Windows genel bakış, pencere yapıları, POINT, WM_GETMINMAXINFO

Index