Pencere sınıf yapılar

Aşağıdaki yapıda pencere sınıfları ile kullanılır.

WNDCLASSEX

Eski yapılar

WNDCLASS

Index