Pencere sınıfları hakkında

Her pencere sınıfı aynı sınıfın tüm windows tarafından paylaşılan bir ilişkili pencere yordamı vardır. Pencere yordamı o sınıfın tüm windows iletilerini işler ve bu nedenle görünümünü ve davranışını denetler. Daha fazla bilgi için bkz: Pencere işlemleri.

Bir işlem, o sınıfın bir pencere oluşturmadan önce bir pencere sınıfı kaydetmeniz gerekir. Pencere sınıfı kaydetme penceresinin yordam, sınıf stilleri ve diğer sınıf öznitelikleri bir sınıf adı ile ilişkilendirir. İşlem Cw_usedefault veya CreateWindowEx işlevi bir sınıf adı belirttiğinde, sistem, pencere yordamı, stilleri ve bu sınıf adı ile ilişkili diğer özellikleri bir pencere oluşturur.

Index