SetClassWord

SetClassWord belirtilen 16 bit (word) değerinde ait olduğu belirtilen pencere pencere sınıfı için ekstra sınıf belleğe işlev.

16-Bit Windows tarafından desteklenen gcw_ değerler geçersizdir. SetClassWord fonksiyonu ile gcw_ değerleri kullanarak evvelce sınıf değerlerini ayarlamak için SetClassLong işlevini kullanmalısınız.

word SetClassWord) hwnd  hWnd, / / idare penceresiintnIndex, / / dizin değeri değiştirmek içinwordwNewWord / / yeni değer);
 

Parametreleri

hWnd
Pencere ve pencereye ait olduğu sınıfı, dolaylı olarak ele.
nIndex
Değiştirilecek değer sıfır tabanlı bayt uzaklığını belirtir. Geçerli değerler sıfır ile eksi iki sınıf belleğin bayt arasındadır; ekstra sınıf 10 ya da daha fazla bayt belirttiyseniz, örneğin 8 değeri beşinci 16-bit tamsayı Güzelliklerinden olurdu.
wNewWord
Değiştirme değerini belirtir.

Dönüş değerleri

İşlev başarılı olursa, dönüş değeri belirtilen 16-bit tamsayı önceki değeridir. Değeri daha önce ayarlanmamıştı dönüş değeri sıfır ise.

İşlev başarısız olursa, dönüş değeri sıfırdır. Genişletilmiş hata bilgilerini için GetLastError.

Açıklamalar

wndclass yapısı RegisterClass işleviyle kullanılan cbClsExtra üyesi sıfır dışında bir değer belirterek ekstra sınıf bellek ayırma.

Ayrıca bkz:

Pencere sınıflarını genel bakış, pencere sınıfı işlevler, GetClassWord, RegisterClass, SetClassLong, wndclass

Index