Statik kontrol bildirim iletileri

Statik denetimler SS_NOTIFY stili ile aşağıdaki bildirim iletileri kendi ana penceresine göndermek.

STN_CLICKED
STN_DBLCLK
STN_DISABLE
STN_ENABLE
WM_CTLCOLORSTATIC

Index