STN_CLICKED

Kullanıcı SS_NOTIFY stili statik denetimi tıklattığında STN_CLICKED bildirim iletisi gönderilir. Denetimin üst pencere wm_command ileti yoluyla bu bildirim iletisi alır.

STN_CLICKED
idStatic = (int) LOWORD(wParam);    / / statik denetim tanıtıcısı
hwndStatic (hwnd) LOWORD(lParam); = / / işlemek için statik denetimi 

 

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 4.0 veya daha yenisini gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Statik denetimler genel bakış, Statik denetim bildirim iletileri, stn_dblclk, wm_command

Index