Bit eşlem wm_hscroll ve wm_vscroll mesajları ile kaydırma

wm_hscroll ve wm_vscroll iletilerin işlenmesini, kaydırma çubuğunun bildirim iletisi incelenir ve kaydırma konumu kaydırma eylemi kullanıcının yansıtan yeni bir değere ayarlanır. Kaydırma konumu kaydırma aralığında ise, pencere ScrollWindow işlevini kullanarak yeni konumuna kaydırılır. Kaydırma kutusunun konumu, sonra SetScrollInfokullanarak ayarlanır işlevi.

Sonra bir pencere kaydırılır, kendi istemci alanının bir parçası geçersiz yapılır. Geçersiz bölge güncelleştirildiğinden emin olmak için UpdateWindow işlevi oluşturmak için bir WM_PAINT ileti. WM_PAINT iletiyi işlerken uygulamanın istemci alanının altındaki geçersiz bölge rötuş gerekir. Kaydırma ya da istemci alanı yeniden boyutlandırma, örnek kullanır BitBlt fonksiyonu bitmap uygun bölümünü geçersiz istemci alanı bölümüne kopyalamak için.

Index