Kaydırma çubuğu istekleri

Kullanıcı kaydırma çubuğu çeşitli parçalarını tıklatarak kaydırma isteği yapar. Sistem, wm_hscroll ya da wm_vscroll bir mesaj şeklinde verilen penceresine isteği gönderir. Bir yatay kaydırma çubuğu wm_hscroll iletiyi gönderir; dikey bir kaydırma çubuğu wm_vscroll iletisi gönderir. Bir bildirim kodu için kaydırma çubuğu (sadece kaydırma çubuğu denetimleri), tanıtıcı için kullanıcı eylemi karşılık gelen her iletiyi içerir ve bazı durumlarda, kaydırma kutusunun konumuna.

Aşağıdaki şekil, çeşitli bölümlerini bir kaydırma çubuğu tıklatıldığında kullanıcının oluşturduğu bildirim iletileri gösterir.

Kaydırma çubuğu bildirim kodları, kullanıcı eylemi belirtin. Bir uygulama wm_hscroll ve wm_vscroll iletileri eşlik kodları inceler ve uygun kaydırma işlemi gerçekleştirir. Bildirim iletileri aşağıdaki tabloda, kullanıcının eylemi uygulamanın yanıt takip her ileti için belirtilir. Her durumda, bir birimi uygulama belirli verilere uygun olarak tanımlanır. Örneğin, tipik kayan metnin dikey bir metin satırı birimidir.

Bildirim
İleti

Eylem

Yanıt
SB_LINEUP Kullanıcının üst kaydırma okunu tıklattığında. Azaltır, kaydırma kutusunun konumu; bir birim verisinin üst doğru kayar.
SB_LINEDOWN Kullanıcı alt kaydırma okunu tıklattığında. Kaydırma kutusunun konumundaki artırır; bir birim veri alt doğru kayar.
SB_LINELEFT Kullanıcı sol kaydırma okunu tıklattığında. Azaltır, kaydırma kutusunun konumu; bir birim veri sol sonuna doğru kayar.
SB_LINERIGHT Kullanıcı sağ kaydırma okunu tıklattığında. Kaydırma kutusunun konumundaki artırır; bir birim verileri doğru sonuna doğru kayar.
SB_PAGEUP Kaydırma kutusunun kaydırma çubuğu mili tıkladığında. Kaydırma kutusunun konumu azaltır veri birimleri penceresinde sayısına göre; üst veri birimlerinin aynı sayıya doğru kayar.
SB_PAGEDOWN Kaydırma kutusunun altındaki kaydırma çubuğu mili tıkladığında. Penceresinde kaydırma kutusunun konumundaki tarafından veri birimlerinin sayısını artırır; alt veri birimlerinin aynı sayıya doğru kayar.
SB_PAGELEFT Kaydırma kutusunun solundaki kaydırma çubuğu mili tıkladığında. Kaydırma kutusunun konumu azaltır veri birimleri penceresinde sayısına göre; birimler aynı sayıda veri sol sonuna doğru kayar.
SB_PAGERIGHT Kaydırma kutusunun sağındaki kaydırma çubuğu mili tıkladığında. Penceresinde kaydırma kutusunun konumundaki tarafından veri birimlerinin sayısını artırır; veri birimlerinin aynı sayıya doğru sonuna doğru kayar.
SB_THUMBPOSITION Kullanıcı kaydırma kutusunu sürükleyerek sonra serbest. Kaydırma kutusunu, iletide belirtilen konuma ayarlar; kaydırma kutusunun taşındı birimleri aynı sayıda veri kayar.
SB_THUMBTRACK Kullanıcı kaydırma kutusunu Sürüyor. Kaydırma kutusunun iletide belirtilen konuma ayarlar ve kaydırma kutusunu veri hızlı çizme uygulamaları için taşındı birimleri aynı sayıda veri kayıyor. Uygulamaların veri hızlı çizim yapamayacağınız için kaydırma kutusunu taşıma ve veri kaydırma yapmadan önce SB_THUMBPOSITION ileti beklemeniz gerekir.
SB_ENDSCROLL Kullanıcı fare oku veya kaydırma çubuğunu mili tuttuktan sonra serbest. Yanıt gerekli.

Kullanıcı tıkladığında ve kaydırma kutusunu Sürüyor bir kaydırma çubuğu SB_THUMBPOSITION ve sb_thumbtrack bildirim iletileri oluşturur. Bir uygulama sb_thumbtrack ya da SB_THUMBPOSITION bildirim iletisini işlemek için programlanmış.

SB_THUMBPOSITION bildirim iletisi, kaydırma kutusunu tıklattıktan sonra kullanıcı fare düğmesini serbest bıraktığında oluşur. Kullanıcı kaydırma kutusunu istediğiniz konuma sürükledi ve fare düğmesi serbest sonra bu iletiyi işleyen uygulama kaydırma işlemi gerçekleştirir.

Sb_thumbtrack bildirim iletileri kullanıcı olarak ortaya kaydırma kutusunu sürüyor. Bir uygulama sb_thumbtrack iletileri işler varsa, kullanıcının kaydırma kutusunu Sürüyor gibi bir pencerenin içeriği kaydırabilirsiniz. Böylece sadece o hızla penceresinin içeriğini rötuş Eğer bir uygulama bu iletileri işlemek ancak kaydırma çubuğu birçok sb_thumbtrack bildirim iletileri kısa bir süre içinde oluşturabilir.

Index