Bitmap WM_SIZE mesaj ile kaydırma

WM_SIZE işlem iletisi istemci alanı ve görüntülenecek bit eşlem boyutları yansıtır böylece kaydırma aralığını ve pozisyon ayarlama gerektirir.

SetScrollInfo işlevi, minimum ve maksimum konum değerleri, sayfa boyutu ve bir kaydırma çubuğu kaydırma konumunu ayarlar.