Wm_hscroll ve wm_vscroll mesaj metin kaydırma

Her kullanıcı kaydırma çubuğunu tıklattığında veya kaydırma kutusunu Sürüyor kaydırma çubuğu pencere yordamı wm_hscroll ve wm_vscroll iletileri gönderir. wm_vscroll ve wm_hscroll alt sıra kelime kaydırma eylemin büyüklüğü ve yön gösteren bir bildirim iletisi içeren.

Wm_hscroll ve wm_vscroll ileti işlenirken, kaydırma çubuğunun bildirim iletisi incelenir ve kayan artışını hesaplanır. Geçerli kaydırma konumuna artışını uygulandıktan sonra pencere ScrollWindowEx işlevini kullanarak yeni konumuna kaydırılır ve kaydırma kutusunun konumu SetScrollInfo işlevi kullanılarak ayarlanır.

Sonra bir pencere kaydırılır, kendi istemci alanının bir parçası geçersiz yapılır. Geçersiz bölge güncelleştirildiğinden emin olmak için UpdateWindow işlevi oluşturmak için kullanılan bir WM_PAINT ileti.

Index