WM_SIZE ileti metni kaydırma

WM_SIZE iletiyi işlerken aralığı kaydırma ve görüntülenecek metin satırı sayısı yanı sıra istemci alanı boyutlarını gösterecek şekilde pozisyon kaydırma ayarlamak daha uygundur.

SetScrollInfo işlevi, minimum ve maksimum konum değerleri, sayfa boyutu ve bir kaydırma çubuğu kaydırma konumunu ayarlar.