EM_GETOPTIONS

Zengin düzenleme denetimi seçenekleri alır.

EM_GETOPTIONS
wParam (wparam) 0; =
lParam (lparam) 0 = 

Dönüş değerleri

Geçerli seçenek değerlerini döndürür. EM_SETOPTIONS ileti için açıklanan değerleri birleşimi olabilir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.51 veya sonrasını gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:RichEdit.h ilan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin düzenleme iletiler, EM_SETOPTIONS

Index