EN_SAVECLIPBOARD

Zengin düzenleme denetimi kapatma denetimin üst pencere ve Pano bilgileri içeren bildirir.

EN_SAVECLIPBOARD
wParam (wparam) (UINT) uID; =
lParam (lparam) = (ENSAVECLIPBOARD *) lpesc 

Parametreleri

uID
Zengin düzenleme denetimi tanıtıcısı.
lpesc
Pano bilgileri hakkında bilgi içeren bir ENSAVECLIPBOARD yapısı için işaretçi.

Dönüş değerleri

Döner Pano diğer uygulamalarına Pano değil kaydedilmelidir, sıfır olmayan kullanılabilir yapılmalıdır sıfır.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.51 veya sonrasını gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:RichEdit.h ilan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin düzenleme bildirim iletileri, ENSAVECLIPBOARD

Index