EM_GETTEXTRANGE

Em_gettextrange iletiyi, bir zengin metin düzenleme denetimi belirtilen karakter aralığı alır.

Em_gettextrange wParam = 0; 
lParam (lparam) = (textrange far *) lpRange 

 

Parametreleri

lpRange
Almak için karakter ve karakter kopyalamak için arabellek aralığını belirtir bir textrange yapısı için işaretçi.

Dönüş değerleri

Sonlandırıcı boş karakter dahil değil, kopyalanan karakter sayısını verir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.51 veya sonrasını gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:RichEdit.h ilan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin düzenleme iletileri textrange

Index