IRichEditOleCallback::DeleteObject

Bildirim bir zengin düzenleme denetimi silinmek üzere bir nesnedir. Bu üye çağrıldığında nesne mutlaka yayımlanan değil.

hresult NesneSil) lpoleobject  lpoleobj  );
 

Parametreleri

lpoleobj
oleobject yapısına siliniyor nesne belirtme.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri yok.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:Richole.h ilan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin düzenleme ole arabirimleri, IRichEditOleCallback

Index